Održana 76. sednica Gradskog veća Grada Subotice – na dnevnom redu 31. tačka

Gradsko veće Grada Subotica juče je održalo 76. sednicu a dnevni red brojao je čak 31. tačku.

Kao jedna od najzanimljivijih tačaka bilo je usvajanje Rešenja o imenovanju novog direktora pozorišta „Kostolanji Deže“. Novi direktor biće istaknuti i ostvareni glumac ovog pozorišta, Gabor Mesaroš. Dvadeset i trećeg decembra prošle godine raspisan je konkurs za izbor i imenovanje direktora pozorišta na koji se prijavio samo jedan kandidat, Gabor Mesaroš. Dosadašnji direktor, Andraš Urban koji je na čelu pozorišta bio od 2005. godine nije se kandidovao za novi mandat. Urban je tvorac Međunarodnog festivala „Dezire“ koji je ovo pozorište negovalo od 2009. godine, istaknuti je reditelj predstava na prostoru bivše Jugoslavije, a 2016. godine dobitnik je i Sterijine nagrade.

O ustvajanju Rešenja o omenovanju Gabora Mesaroša za novog direktora pozorišta „Kostolanji Deže“ odlučivaće odbornici na sledećem zasedanju Skupštine Grada Subotica.

Gradsko veće Grada Subotica je na jučerašnjoj 76. sednici usvojilo Rešenje o imenovanju direktora ustanove Dečje pozorište Subotica. Izglasana je odluka da direktor ove ustanove na period od 4 godine i dalje bude Marta Aroksalaši Stamenković, diplomirani glumac i dugogodišnji istaknuti direktor ove ustanove. Članovi Gradskog veća takođe su usvojili i Rešenje o imanovanju direktora JKP „Dimničar“, a na mandatni period od 4 godine izabran je Predrag Mastilović, diplomirani ekonomista. U toku sednice usvojen je i predlog Rešenja o imenovanju članova Saveta Međunarodnog filmskog festivala Palić.

Na 76. sednici Gradskog veća Grada Subotica doneta je i Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije, da preko Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, izvrši prenos prava javne svojine u korist Grada Subotice, neposrednom pogodbom, bez naknade, na parceli u Čantaviru ukupne površine 15455m2. Na ovoj parceli gradiće se prečistač otpadnih voda u Čantavirua sredstva za finansiranje izgradnje prečistača obezbediće se iz projekta u oblasti zaštite životne sredine „Čista Srbija“ koji se sprovodi zajedno sa kineskom kompanijom „China Roude and Bridge Corporation“ (CRBC) koji obuhvata izgradnju 165 postrojenja za preradu otpadnih voda na teritoriji Republike Srbije. Subotica je zvanično na listi lokalnih samouprava u kojima se grade dva postrojenja za preradu otpadnih voda , u Čantaviru i u Bajmoku, u okviru projekta „Čista Srbija“ koji je ozvaničen pre dve godine između Narodne Republike Kine i Republike Srbije i koji je proglašen projektom od posebnog značaja odlukom Vlade Republike Srbije.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio