Raspisan konkurs Ministarstva kulture Srbije „Gradovi u fokusu 2023“

Ministarstvo kulture Vlade Republike Srbije raspisalo je danas konkurs „Gradovi u fokusu 2023”, koji pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima u oblasti kulture, kao i pojedincima i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete i kulturnu ponudu.

Izabrane lokalne samouprave poneće titulu „Grad u fokusu”, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Srbije i Evrope. Motiv ovog konkursa jeste podsticanje lokalnog razvoja kroz podršku godišnjim programima kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji grada ili opštine koje budu odabrane na konkursu. Opšti ciljevi programa su i unapređena oblast kulture i umetnosti u lokalnim sredinama, obogaćen kulturni život, podstaknut razvoj kreativnosti i kulturne raznolikosti, prepoznate specifičnosti kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice. Ovaj konkurs otvoren je do 2. marta, a rezultati će biti objavljeni na zvaničnoj stranici Ministarstva kulture, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijave. Resorno ministarstvo Vlade republike Srbije raspisalo je danas još pet konkursa iz oblasti savremenog stvaralaštva u 2023. godini. Naime, reč je o konkursima za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija), zatim za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti pozorišne umetnosti (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija), finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva.

Raspisan je i konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture u Srbiji u 2023. godini, kao i konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade. Svi zainteresovani se na ove konkurse mogu prijaviti do 2. marta. Ministarstvo je juče raspisalo i stalno otvoreni javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava investitoru da u Srbiji proizvodi audio-vizuelno delo a cilj ovog poziva jeste podsticanje stvaralaštva u oblasti audio-vizuelne proizvodnje, podsticanje kulturnih i privrednih aktivnosti, povećanje zaposlenosti u vezi sa audio-vizuelnom proizvodnjom u Srbiji, kao i promocija potencijala Srbije u ovoj delatnosti, odnosno njenih infrastrukturnih, proizvodnih i uslužnih delatnosti.

Detalji o uslovima konkursa i javnog poziva, kao i potrebni formulari za prijavu nalaze se na LINKU.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio