U ulici Partizanskih baza rastu 42 nova stabla

Subotička ulica Partizanskih baza zelenija je za 42 stabla zahvaljujući prikupljenim sredstvima u akciji DDOR osiguranja „Za šumu u tvom kraju“. Sadnja stabala organizovana je u saradnji sa Gradom Suboticom i stabla su simbolično zajedno zasadili Gradski sekretar za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Radoslav Vukelić i direktorka Filijale Subotica DDOR-a Sandra Tikvicki.

Ovim je obogaćena životna sredina u pet od deset gradova odabranih na osnovu nekoliko hiljada glasova pristiglih iz više od 188 gradova Srbije, a pored Subotice, Sremske Mitrovice, Smedereva, Zrenjanina i Novog Sada, urbano pošumljavanje će se realizovati i u Beogradu, Vršcu, Užicu, Novom Pazaru i Tutinu u toku februara i marta 2023. godine. Prepoznavši značaj ovakve akcije, kompanija DDOR osiguranja je akciju produžila na svih 12 meseci i time planira da kroz EKO-polise prikupi još više sredstava za još zelenije gradove u Srbiji.

Zahvaljujući prikupljenim sredstvima u akciji DDOR osiguranja „Za šumu u tvom kraju“, u saradnji sa Gradom Suboticom i JKP „Čistoćom i zelenilom“, obavljena je sadnja drveća, čime će se doprineti povećanju površina pod zelenilom.  Subotička lokalna samouprava daje svoj doprinos u ovakvim i sličnim akcijama, a novim zelenim površinama i drvoredima u gradu, uticaće se na smanjenje prašine i buke, redukciju zagađenja i obezbeđenje kiseonika, na sociološko i fizičko zdravlje ljudi, kao i na poboljšavanje ekološke i estetske slike grada i jačanje njegovog identiteta. – izjavio je Gradski sekretar za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj, Radoslav Vukelić.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio