Lovište „Subotičke šume“ od danas bogatije za desetine jelena lopatara i muflona – VIDEO

Zahvaljujući zajedničkom projektu JP “Vojvodinašume“ i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, lovište „Subotičke šume“ danas je bogatije za nov, matični fond jelena lopatara i muflona. Do kraja naredne godine završiće se i izgradnja prva dva uzgajališta za ove životinje u Srbiji.

Osim osvežavanja genetskog i biološkog potencijala, primarni razlog za sprovođenje ovog projekta bilo je otklanjanje posledica šteta na matičnim fondovima muflona i jelena lopatara u lovištu “Subotičke šume“ nastalih od migrantske krize tokom perioda od 2015. do 2022. godine.

Za divljač je najbitnija stvar mir, a na ovim prostorima mir se izgubio 2015. godine zbog migrantske krize i brojno stanje divljači je u veliko meri opalo. Pre tačno pre tri godine uvezli smo 60 muflona iz Slovačke i tom gazdinskom merom pokušali smo da popravimo situaciju, a danas smo uvezli još 30 muflona iz područja niske Karpatije u Slovačkoj i 30 jedinki jelena lopatara iz područja Moravske, takođe u Slovačkoj. – izjavio je Roland Kokai, direktor JP  „Vojvodinašume“ naglasivši da će se ovom akcijom ujednom osvežiti krv i popraviti genetski, biološki i tofejni potencijal divljači.

Trenutno se u subotičkim šumama nalazi 125 jedinki muflona i oko 100 jedinki jelena lopatara, a do proleća naredne godine biće završen i prvi u našoj zemlji, repro centar za ove biljojede.

Površina od 82 ha biće odvojena za muflone i podeljena na pet separata a 78 ha obvojiće se za jelene lopatare i biće podeljena u podeljena u 4 separata. – rekao je Kokai. Ove jedinke služiće za buduće naseljavanje ovim životinjama širom Srbije, takođe i za prodaju, izvoz i lovni turizam, a prema rečima direktora JP „Vojvodinašume“, ovaj projekat, uvoz divljači, zajedno sa uvozom divljači u Vršačke planine, iznosi ukupno 55.000 eura od kojih je 40% odvojio Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a ostatak JP „Vojvodinašume.“

Pandemija virosom COVID 19 dovela je do opadanja lovnog turizma u našim šumama ali je deo nadoknađen lovcima iz okruženja, pre svega iz Bosne i Crne Gore a, kako kaže Roland Kokai, direktor JP „Vojvodinašume“, od 2021. godine ponovo se vraćaju i lovci iz Nemačke, Austrije, Italije i Rusije, u subotičkim šumama je manje migranata i cela situacija se drži pod kontrolom.

Migrantska kriza je nešto što je zadesilo čivavu Evropu pa i ovo lovište nije bilo imuno. Došlo je do velike štete, ukupna dužina ograđenog dela lovišta je 9,7 km, a oko 70% ograde je oštećeno. Oni tu divljač nisu odstreljivali i ubijali nego je, usled oštećene ograde, divljač izašla, deo je završio u subotičkom ataru, a deo u Mađarskoj. To je bilo neminovno. – naglasio je Branislav Stanković, izvršni direktor za lovstvo JP „Vojvodinašume“ uz objašnjenje da je ovo javno preduzeće, kao odgovoran korisnik, iz svojih sredstava 2020. godine uradilo popunjavanje brojnog stanja matičnog fonda muflona sa 60  jedinki, u međuvremenu je došlo i do reprodukcije a današnje naseljavanje predstavlja dostizanje optimalnog brojnog stanja od 125 muflona.

Time smo, kao korisnik, ispunili našu obavezu da lovište posebne namene „Subotičke šume“ bude u punom formatu matičnog fonda kod muflona i jelena lopatara. To treba da bude primer za način kako se gazduje. – poručio je Branislav Stanković, izvršni direktor za lovstvo JP „Vojvodinašume“.

Nadležni kažu da je srneća divljač u subotičkim šumama u blagoj regresiji zbog velikog prisustva šakala kao invazivne vrste, ali priroda čini svoje i počinju da se javljaju procesi u prirodi koji utiču na smanjenje šakala.

Očekuje se povećanje nekadašnjeg brojnog stanja srneće divljači a uslov je i skidanje ograde koje će omogućiti dnevnu sezonsku migraciju između Mađarske i Srbije jer divljač ne sme da poznaje granice. – istakao je Stanković navodeći da je projekat naseljavanja muflonima i jelenima lopatarima jedana od najvećih investicija u proteklih 25 godina.

Pokrajinski sekretarijat uvek prati dobre projekte koji podižavaju biodiverzitet u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Učestvovali smo sa 2.700.000 dinara u ovom projektu. – rekao je Milan Dozet, pomoćnik Pokrajinskog sekretara za poljopriovredu, vodoprivredu i šumarstvo – odsek lovstvo i akvakultura, a ostaje da se nadamo kako će novododate jedinke pronaći lep i siguran dom u lovištu „Subotičke šume“.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio