Raspisan javni konkurs za finansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana iz oblasti zaštite životne sredine

Grad Subotica raspisuje Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana na teritoriji Grada Subotice iz oblasti zaštite životne sredine u 2023. godini.

Ovim konkursom dodeljuju se sredstva udruženjima građana za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Subotice, u ukupnom iznosu od 3.000.000 dinara. Pravo učešća imaju udruženja građana koja su upisana u registar udruženja najkasnije do dana objavljivanja javnog konkursa i kojima je osnivačkim aktom i/ili statutom zaštita životne sredine definisana kao oblast ostvarivanja ciljeva, a koja imaju sedište na teritoriji Grada Subotice i deluju na tom području. Sredstva se dodeljuju za finansiranje ili sufinansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana iz oblasti unapređenja kvaliteta vazduha, na primer promovisanje redovnog održavanja individualnih ložišta, smanjenja upotrebe čvrstih goriva za grejanje, promovisanje poboljšanja energetske efikasnosti kuća i prelaska na korišćenje čistijih izvora energije, promovisanje smanjenja upotrebe individualnih vozila, podsticanje korišćenja biciklističkog saobraćaja i drugih vidova urbane mobilnosti, edukativne aktivnosti i kampanje sa ciljem sprečavanja spaljivanja žetvenih ostataka, spaljivanja otpada i dr, zatim iz oblasti unapređenje sistema upravljanja otpadom kao što su edukativne aktivnosti i kampanje sa ciljem sprečavanja nepropisnog postupanja sa otpadom i nastajanja divljih deponija, aktivnosti na unapređenju selektivnog sakupljanja otpada, sa akcentom na smanjenje udela organskog otpada iz domaćinstava – podsticanje kompostiranja u domaćinstvima.

Konkurs se odnosi i na oblasti promovisanja prirodnih vrednosti i očuvanja biološke raznovrsnosti Subotice i njene okoline i ostale aktivnosti na jačanju svesti iz oblasti zaštite životne sredine, kao što su obeležavanje značajnih datuma, organizacija manifestacija i slično. Maksimalni iznos koji će se dodeljivati po udruženju je 150.000 dinara. Rok za predaju konkursne dokumentacije je 24. april tekuće godine, do 14 časova. Dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti elektronskom poštom [email protected] ili telefonom na br. 024/626-973.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio