Raspisan javni konkurs za projekte u oblasti društvenog i humanitarnog rada

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić raspisao je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada za 2023. godinu za programe i projekte u oblasti društvenog i humanitarnog rada koji su od javnog interesa i koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Grada.

Pod pomenutim se smatraju programi i projekti u oblastima socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite i poboljšanja položaja lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, podsticanja nataliteta, pomoći starima, potom zdravstvene zaštite, zaštite interno raseljenih i izbeglih lica i drugi humanitarni programi u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe. Odlukom o budžetu grada Subotice za 2023. godinu, planirana su sredstva za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada u iznosu od 15.000.000,00 dinara a svaki program odnosno projekat podnosi se posebna prijava. Podnosilac prijave dužan je da priloži i pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnosti, dosadašnji projekti i sl.), sačinjen od strane podnosioca prijave i detaljan opis programa odnosno projekta u oblasti društveno humanitarnog rada za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava.

Rok za podnošenje prijava je 21. mart tekuće godine. Sve potrebne informacije mogu se naći na internet stranici grada www.subotica.rs ili putem telefona Sekretarijata za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Subotice 024/626-885, svakog radnog rada od 8:00 do14:00 časova.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio