Apel na potrošače da za vreme uskršnjih praznika kupuju propisno deklarisanu hranu!

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije apeluje na sve potrošače, povodom nastupajućih uskršnjih praznika, da kupuju propisno deklarisanu hranu i to na mestima koja su za to registrovana.

U saopštenju se navodi da u vreme nastupajućih uskršnjih praznika, a usled povećanog prometa hrane životinjskog porekla, naročito ribe, mesa i jaja, veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pored redovnih inspekcijskih nadzora, sprovode i vanredne odnosno koordinisane kontrole, svih mesta na kojima se prometuje hrana životinjskog porekla u svim okruzima Srbije. Veterinarski inspektori su tokom 2022. godine izvršili 4.897 redovnih i vanrednih inspekcijskih nadzora u objektima za promet na malo koji stavljaju u promet hranu životinjskog porekla. Tokom kontrola utvrđeno je 1.581 neusaglašenosti, doneto je 1.160 rešenja za otklanjanje neusaglašenosti i podnete su 273 prijave nadležnim prekršajnim sudovima zbog kršenja odredbi Zakona o bezbednosti hrane.

Iz razloga nebezbednosti po potrošače, a to su hrana bez dokaza o poreklu, nepravilne deklaracije, nepravilni uslovi čuvanja, protekao rok trajanja i slično, u ovom periodu isključeno je iz prometa i neškodljivo uništeno 31.688,50 kilograma mesa i proizvoda od mesa, 10.586,19 litara mleka i proizvoda od mleka, 839 kilograma ribe i proizvoda od ribe i 10.586 jaja i proizvoda od jaja. “Apelujemo na potrošače da hranu kupuju na mestima koja su za to registrovana i hranu koja je propisno deklarisana, odnosno da se ponašaju sa „pažnjom dobrog kupca“, ali i da prijave svaku sumnju na nepravilnost nadležnoj veterinarskoj inspekciji kako bi mogla preduzeti zakonom propisane mere i sankcionisati subjekte u poslovanju sa hranom kod kojih se te nepravilnosti utvrde.” – kaže se u saopštenju Uprave za veterinu. Kako bi se izbegao rizik po zdravlje ljudi, potrošačima se preporučuje sledeće:

  • kupovati hranu isključivo u registrovanim ili odobrenim objektima za proizvodnju i prodaju hrane – samoposlugama, hipermarketima, specijalizovanim maloprodajnim objektima (mesare, ribarnice), ili od lokalnih proizvođača koji su registrovani za proizvodnju po tradicionalnim metodama,
  • na pijacama, kupovati jaja od registrovanih proizvođača, gde je jasno istaknut registarski broj gazdinstva i datum proizvodnje jaja; proizvode od mleka i mesa koji su izloženi prodaji na propisanim temperaturama (rashladne vitrine),
  • obratiti pažnju na higijenu lica koja manipulišu hranom, higijenu posuda i alata koji se koriste pri rukovanju hranom,
  • proveriti deklaraciju proizvoda koja treba da sadrži najmanje naziv proizvođača, kontrolni broj objekta, datum klanja/proizvodnje/zamrzavanja, rok upotrebe i temperaturu čuvanja hrane,
  • poštovati uputstva proizvođača o načinu pripreme hrane i načinu konzumacije; naročito obratiti pažnju na rok trajanja proizvoda pre i posle otvaranja ili manipulacije,
  • obratiti pažnju na kvalitet proizvoda (izgled, boja, miris, eventualna oštećenja, buđ ili neprijatni mirisi),
  • ne kupovati unapred samleveno meso, već zahtevati da se meso samelje u prisustvu potrošača, sem ako nije originalno upakovano i deklarisano,
  • sačuvati fiskalne račune.

U slučaju uočenih nepravilnosti, obratiti se nadležnoj inspekciji.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio