EPS se privatizuje!?

Elektroprivreda Srbije je od utorka 18. aprila i zvanično postala akcionarsko društvo, preneli su svi savezni portali. Emitovano je ukupno 36,5 miliona komada akcija, nominalne vrednosti 10.000 dinara po akciji, što vrednost EPS-a dovodi na iznos od 365,1 milijardu dinara, odnosno oko 3,1 milijardi evra.

Tim povodom, svoje mišljenje i upozorenje protiv potencijalne privatizacije istakli su članovi Udruženja građana Subotice “Solidarnost” koje su formirali, kako oni poručuju, “na osnovu iskustava iz prve dekade 21. veka kada smo doživeli tragično uništavanje privrede Srbije i Subotice”.

Mi smo na strani sindikata Elektropriovrede Srbije koji su izričito protiv prodaje EPS-a i na strani građana Srbije da se svojina svih građana rasporoda. Mi upozoravamo da se spreči “puzajuća privatizacija”, na mala vrata. – kaže predsednik UGS „Solidarnost“, Olajoš Nađ Mikloš uz dodatak da sa EPS-om ne može i ne sme da se igra, jer je to preduzeće koje se 77 godina izgrađivano i razvijano, i čini blago i vlasništvo svih građana Srbije, u službi razvoja države i privrede.

Nema samostalne i nezavisne privrede ukoliko država nema svoju privredu. Želimo podvući i to da ako je nešto vlasništvo i javna svojima svih građana Srbije, ne može ovako netranstapentno i na ovaj način da se ponaša, ima ili nema privatizacije. EPS se po nama uništava i srozava od razbijannja Jugoslavije, počevši od ‘90 godina, naročito od 2000. godine, veoma lošom kadrovskom politikom, partijskim zapošljavanjem i određenim oblicima korupcije. – kaže Nađ Olajoš, uz ocenu da Elektropriovreda Srbije sada vredi 3 milijarde evra, a da su gubici veći nego sam kapital EPS-a.

Mi želimo jaku elektroprivredu Srbije, našu, u službi građana i da ostane strateška orijentacija, vlasništvo Republike Srbije, kao temelj njenog razvoja. – zaključuje predsednik UGS “Solidarnost”.

Elektroprivreda je nekada mogla biti vođena samo od strane stručnih ljudi, svako je bio u svom domenu posla u kojem je radio i odgovarao je za svoje posledice. Sa žaljenjem moram konstativati da to danas ni ne liči na takav sistem. – poručuje Igor Međanski, elektroinženjer zaposlen u EPS-u koji je u dva mandata bio direktor Elektrodistribucije i predsednik skupštine JUGEL-a.

EPS je nekada procenjen na između 11 i 12 milijardi dolara, danas se spominje cifra od 3 milijarde. Obzirom da sam u toj sferi živeo, ja te 3 mijarde ne prihvatam nikako već ih smatram za pripremu nečega. Ako se umanji vrednost jednog preduzeća, najvećeg u Srbijij, tim obezvređivanjem se povećava se mogućnost da neko sa dokapitalizacijom bude većinski vlasnik. – ocenjuje Međanski.

Snabdevanje električnom energijom treba biti delatnost od opšteg značaja i interesa, drugačija rešenja idu u korist krupnog kapitala, na štetu privrede i stanovništva, pogotovo u malim zemljama. Cilj EPS-a mora biti sigurno snabdevanje energijom i stvaranje profita za investiranje u sopstveni razvoj, a ne da taj profit dele drugi i zavlače ruku u džep EPS-a kako im se sviđa. – ističe Vanja Dragojlović, elektroinženjer i član UGS „Solidarnost“ i napominje da bi ideja o EPS-u kao akcionarskom društvu mogla biti prihvatljiva ako bi se u aktuelni Zakon unela dopuna da su EPS i Elektrodistribucija društvena dobra od opšteg interesa i da se ne mogu privatizovati i dati u koncesiju našim i stranim fizičkim i pravnim licima.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio