Imenovana komisija za ocenu projekata na konkursu za sufinansiranje medijskih saržaja iz oblasti javnog informisanja

Grad Subotica doneo je Rešenje o imenovanju članova Komisije za ocenu projekata podnetih po Javnom pozivu za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2023. godini.

U Komisiju za ocenu imenovani su Jelena Dopuđ, predlog Društva novinara Vojvodine, Jelena Crnogorac, nezavisni medijski stručnjak i Šara Lacko Varj, predlog Udruženja Mađarskih Novinara Vojvodine. Komisija će na prvoj sednici birati predsednika, a njen zadatak je da izvrši ocenu projekata podnetih na raspisan Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2023. godini, sačini obrazloženi predlog o raspodeli sredstava i isti dostavi Gradonačelniku Grada Subotice, u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i Javnim pozivom za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2023. godini.

Naknada za rad članova Komisije utvrdiće se posebnim Rešenjem.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio