Ministarstvo rudarstva i energetike obezbedilo 400 miliona za projektima na lokalu

Ministarstvo rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije raspisalo je Javni poziv za dodelu sredstava za unapređenje energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u gradovima i opštinama, u okviru kojeg je obezbeđeno 400 miliona dinara za podršku projektima na lokalnom nivou.

Ministarka Dubravka Đedović istakla je da je ovo prilika da opštine za svoje projekte od države dobiju subvencije, koje mogu ići i do 70 odsto vrednosti radova, a u najnerazvijenijim opštinama i u većem procentu. Đedović je pozvala sve predstavnike gradova i opština da se prijave i da zajedno učinimo da javni objekti budu primer za to kako se odgovorno koristi energija i da stvorimo zdraviju životnu sredinu za naše građane. Na javni poziv mogu da se prijave sve jedinice lokalne samouprave i da predlože svoje projekte unapređenja energetske efikasnosti u školama, predškolskim ustanovama, domovima zdravlja, upravnim zgradama i drugim objektima koji se koriste u zdravstvu, školstvu, socijalnoj zaštiti, kulturi, sportu i komunalnim delatnostima. Za razliku od drugih lokalnih samouprava koje mogu da konkurišu sa jednim projektom, koji obuhvata jednu ili više mera energetske efikasnosti, opštine koje su prepoznate po visokoj zagađenosti vazduha imaju pravo da prijave dva projekta, od kojih jedan mora da obuhvati meru ugradnje kotla na biomasu ili prirodni gas ili ugradnju toplotne pumpe. Maksimalni iznos sredstava koji dodeljuje Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, u sastavu Ministarstva, iznosi 30 miliona dinara po projektu, a maksimalno 70 odsto iznosa ukupne vrednosti projekta.

Devastirane jedinice lokalne samouprave, njih 19, imaju mogućnost da dobiju 100 odsto sredstava, a maksimalno 30 miliona dinara. Za meru modernizacije javnog osvetljenja, maksimalno učešće Uprave je 20 odsto, odnosno 4,5 miliona dinara. Mere energetske sanacije koje će se finansirati kroz javni poziv obuhvataju, između ostalog, zamenu prozora i vrata, unapređenje izolacije zgrada, zamenu kotlova efikasnijim i ugradnju toplotnih pumpi i solarnih kolektora za toplu vodu, modernizaciju javnog osvetljenja i ugradnju solarnih panela. Javni poziv je otvoren do 2. juna, a očekuje se da će rešenje o dodeli sredstava biti doneto u prvoj polovini jula.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio