Nazivi ustanova kulture na bunjevačkom jeziku odluka je Gradskog veća nakon jučerašnje sednice

Gradsko veće Grada Subotica održalo je juče 81. redovnu sednicu, a na dnevnom redu našlo se 20 tačaka.

Članovi veća usvojili su predloge Odluka o usklađivanju ustanova kulture sa statutom grada, a ova odluka važi za ustanove Gradski muzej, Gradska biblioteka, Istorijski arhiv, pozorište “Kostolanji Deže”,  Dečje pozorište Subotica, Savremena galerija Subotica, Art bioskop “Aleksandar Lifka”, zavičajna galerija “dr Vinko Perčić” i Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica. Isti predlog Odluke o usklađivanju sa statutom grada odnosi se i na ustanove Zoološki vrt Palić, Centar za socijalni rad grada Subotica i Predškolsku ustanovu “Naša radost”.

S obzirom da je Odlukom o izmenama Statuta Grada Subotice uveden i bunjevački jezik u ravnopravnu službenu upotrebu u Gradu Subotici, predloženo je da se nazivi pomenutih ustanova čiji je osnivač Grad, izmene u skladu sa navedenim i ispišu i na bunjevačkom jeziku, pored srpskog, hrvatskog i mađarskog jezika.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio