Obaveštenje o planiranim prekidima u isporuci električne energije za 24. i 25. april u Subotici

Elektrodistribucija “Subotica” Vas obaveštava da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije 24. i 25. aprila u Subotici, na lokacijama i u terminima navedenim u nastavku:

24. april 2023. godina

Subotica

13:00  – 14:00

U ulici: Maksima Gorkog između br. (43 i 53).

11:00  – 12:00

U ulicama: Darinke Radović između br. (87 i 109), Tetovska br. 15, Istočni Vinogradi br. (350 i 351), Zapadni Vinogradi br. 203/A, Jovana Mikića br. 188/C.

Bački Vinogradi

09:00  – 10:00

U ulicama: Mihalja Majtenjia i deo Beogradske u okolini firme ELASTIC.

Gabrić

09:15  – 11:45

Gabrić sa okolnim salašima.

Gornji Verušić / H. Majur

09:05  – 12:00

U ulici: Gornji Verušić između br. (18 i 32/A).

Subotica

10:00  – 14:00

U ulicama i delovima ulica u okolini: Harambašićeva br. (1-16), Maksima Gorkog br. 40, Trg Svete Terezije BB, Trg Žrtava Fašizma br. 5, 9, deo Somborskog puta između Jožefa Atile i Preradovićeve, deo Vrdničke, Biskupa Lajče Budanovića do Dinka Zlatarića, deo Somborskog puta između Zagrebačke i Biskupa lajče Budanovića, i Zagrebačka (brojevi 1, 10, 12, 21).

  1. april 2023. godina

Subotica

08:00 – 14:00

U ulicama i delovima ulica u okolini: Harambašićeva br. (1-16), Maksima Gorkog br. 40, Trg Svete Terezije BB, Trg Žrtava Fašizma br. 5, 9, deo Somborskog puta između Jožefa Atile i Preradovićeve, deo Vrdničke, Biskupa Lajče Budanovića do Dinka Zlatarića, deo Somborskog puta između Zagrebačke i Biskupa lajče Budanovića, i Zagrebačka (brojevi 1, 10, 12, 21).

Doline

09:05 – 12:00

U ulicama i delovima ulica u okolini: Šandora Petefija između br. (1 i 36), Dobrovoljačka br. (39 i 39/A).

Mišićevo

09:00 – 14:00

U naselju Mišićevo sa okolnim salašima.

Subotica

13:00 – 14:00

U ulicama: Koste Trifkovića između (Majšanskog Puta i Gošine), Majšanski Put br. 46.

Subotica

11:00 – 12:00

U ulicama: Feketićka između Tristašezdeseta Nova i Starine Novaka, deo Iđoške.

Veliki Radanovac

09:00 – 10:00

U ulici sa okolinom: Peščarina br. (125-143, 178-194).

Subotica

11:15 – 12:15

U  ulicama: Franje Kluza između br. (65 i 109), Zapadne Ugarnice br. (29/B, 44/B, 47, 48/A).

Subotica

10:00 – 11:00

U ulicama i delovima ulica: Zapadne Ugarnice br. (52, 55, 57, 59, 73, 75, 77, 78, 81), Franje Kluza br. (100-174).

Subotica

08:45 – 09:45

U ulicama i delovima ulica: Đakovska, Kostolačka, Baranjska između (Lajoša Hušveta i Durmitorske), Lajoša Hušveta između (Baranjske i Ivana Sarića), Dragojle Jarnević između (Lajoša Hušveta i Ivana Kukuljevića), Tiha između (Dragojle Jarnević i Ivana Sarića), Ivana Kukuljevića između br. (9 i 30) u okolini.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio