Objavljene rang liste penzionera koji imaju pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama Srbije

Na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija, odnosno Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost”, i oglasnim tablama svih organizacionih jedinica Fonda PIO objavljene su konačne rang liste korisnika penzija koji su ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju u 2023. godini u banjama Srbije.

Na ovogodišnjim listama želja penzionera prednjačile su Vrnjačka Banja, zatim Banja Koviljača, Ribarska banja, Niška banja, Sokobanja, potom „Termal” u Vrdniku, banja Kanjiža i banja Junaković u Apatinu. Sledi sklapanje ugovora između Fonda PIO i rehabilitacionih centara, obaveštavanje korisnika koju su banju dobili i usaglašavanje termina boravka. Republički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća da su pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima u trajanju od 10 dana ove godine imali korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, čija penzija iznosi do 37.809 dinara i nemaju druga lična primanja, kao i da od Oglasa za 2020. godinu nisu koristili ovo pravo.

Na osnovu izdvojenih sredstava za ove namene i cena u banjskim lečilištima u 2023. godini, pravo na rehabilitaciju o trošku Fonda ove godine će moći da iskoristi oko 15.000 penzionera.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio