Omogućen transfer u ukupnom iznosu od 600 miliona dinara lokalnim zajednicama širom Srbije

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković potpisao je ugovore sa predstavnicima 146 jedinica lokalnih samouprava širom Srbije, kojim je omogućen transfer namenskih sredstava za oblast socijalne zaštite, u ukupnom iznosu od 600 miliona dinara.

Tom prilikom Selaković je izrazio uverenje da će ovaj iznos poboljšati funkcionisanje sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou, što za resorno ministarstvo ostaje jedan od ključnih prioriteta, jer se na taj način zadovoljavaju potrebe najšireg broja naših građana. Ministar je istakao da je to novac koji se namenski transferiše gradovima i opštinama za potrebe određenih usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou, kao što su geronto domaćice, usluge ličnih pratilaca i personalnih asistenata.

Selaković je ukazao na to da će se u ovoj godini i u narednom periodu poboljšati kvalitet pružanja usluga socijalne zaštite, ali i učiniti efikasnijim sprovođenje propisa u oblasti boračko-invalidske zaštite, sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja, a sve u korist i za bolji životni standard naših građana.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio