Ovim sporazumom Registar matičnih knjiga funkcionisaće besprekorno

Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Aleksandar Martinović i v.d. direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Milan Latinović potpisali su Sporazum o obavljanju stručnih poslova održavanja i unapređenja Registra matičnih knjiga.

Martinović je istakao da je elektronskim vođenjem službenih evidencija značajno unapređena njihova ažurnost i tačnost podataka, a samim tim i efikasnost u postupanju uprave. U prethodnom periodu Ministarstvo i Kancelarija uspešno su uspostavili elektronsku uslugu eIzvod iz matičnih knjiga. Ministar je ukazao na to da se ovim sporazumom nastavlja dobra saradnja i obezbeđuje da jedan državni organ vodi računa o tome da Registar matičnih knjiga, zajedno sa delom koji se odnosi na stručno usavršavanje i ovlašćenja matičara, tehnički funkcioniše besprekorno, istovremeno prateći korak sa razvojem digitalnog okruženja.

Ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović, koji je prisustvovao potpisivanju Sporazuma, izrazio je očekivanje da će ovaj dokument, ne samo unaprediti registre matičnih knjiga, već i doprineti daljem razvoju elektronskih usluga za građane.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio