Za buduće polaznike u Srednju školu unutrašnjih poslova raspisan konkurs za 250 mesta

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis 210 učenika u prvi razred Srednje škole unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ u Sremskoj Kamenici za školsku 2023/2024. godinu, koji će trajati od 3. do 18. aprila.

Pravo učešća na konkursu ima kandidat koji ima državljanstvo Republike Srbije, koji ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje godinu dana neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs za upis u školu i koji ima manje od 17 godina počev od 1. septembra školske godine u kojoj upisuje prvi razred škole (kandidati koji su rođeni posle 31. avgusta 2006. godine). Bitno je da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da mu nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora i da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti i bezbednosne uslove, za sticanje obrazovanja.

Prijavu na konkurs roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata podnosi na obrascu prijave, uz ostalu dokumentaciju, neposredno u SŠUP, Sremska Kamenica, Železnička 22, ili u policijskoj stanici, po mestu prebivališta kandidata u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.ssup.edu.rs.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio