„Debeli utorak“ 22.maja u Savremenoj galeriji u Subotici

Savremena galerija Subotica u ponedeljak, 22. maja, u okviru pratećih programa izložbe “Debeli utorak” beogradske umetnice Aleksandrije Ajduković, održaće pričaonicu pod nazivom “Kakve maske nosimo?”

Na pričaonici će se razgovarati o tome kako možemo da dođemo do nešto stabilnijeg odgovora na pitanje “Kakve maske nosimo?”, eksponirajući pitanja identiteta, sopstva i autentičnosti, naših bazičnih psiholoških potreba kao i socio-kulturnog konteksta koji oblikuje naše maske. Iz Savremene galerije poručuju da ćemo, ako pokušamo da odgovorimo na postavljeno pitanje “kakve maske nosimo?” najverovatnije da nastojimo da navedemo ili opišemo pojedine uloge koje zauzimamo u različitim socijalnim i profesionalnim kontekstima, kao pšto su uloga majke, studenta, umetnika… Međutim, ove uloge malo toga govore o tome šta se, ako išta, nalazi u njihovom odsustvu, kao i o tome koja je njihova svrha.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio