Disciplinski potupak prema supsendovanom pedagogu, psihologu i sekretaru OŠ Vladislav Ribnikar u Beogradu

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Republička prosvetna inspekcija završila vanredni inspekcijski nadzor u Oglednoj osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, koji je pokrenut 22. maja.

Predmet nadzora bio je rad direktora i obavljanje delatnosti u ustanovi, a na osnovu realizovanog nadzora, predlog inspekcije je da se razreši direktorka Snežana Knežević i organ upravljanja, odnosno da se imenuje privremeni organ upravljanja i postavi vršilac dužnosti direktora. Zapisnikom se dodatno nalaže sprovođenje disciplinskog postupka prema pedagogu, psihologu i sekretaru škole, koji će biti suspendovani do okončanja pomenutog postupka, dodaje se u saopštenju.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio