Generalštab Vojske Srbije raspisao konkurs za prijem civilnih lica za telekomunikaciju i informatiku

Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Generalštab Vojske Srbije raspisao javne konkurse za prijem lica iz građanstva na pozicije civilnih lica u Upravi za telekomunikacije i informatiku (J-6) i Centralnoj logističkoj bazi.

U Upravu se primaju kriptolozi sa obrazovanjem u oblasti matematičkih i računarskih nauka, odnosno elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, dok se u Centralnoj logističkoj bazi popunjavaju radna mesta vozača, mehaničara za municiju i minsko-eksplozivna sredstva, mehaničara za pogonsku opremu i instalacije, tehničara za elektronska sredstva, rukovalaca parnih kotlova, stolara i inženjera u oblasti energetike. Na konkurse se mogu javiti punoletni državljani Republike Srbije koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i zadovoljavaju sve ostale uslove konkursa. Izabrani kandidati će biti primljeni u radni odnos na neodređeno vreme, u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije, sa mestom službovanja u Beogradu.

Opšti i posebni uslovi, način konkurisanja, sprovođenje izbornog postupka i ostala neophodna obaveštenja u vezi sa konkursima mogu se pogledati na sledećim linkovima:

OVDE  i  OVDE

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio