Izdat raspored pregleda radnih mašina koje učestvuju u žetvi

Vatrogasni Savez Grada Subotice izdao je danas, 30. maja raspored pregleda radnih mašina koje učestvuju u žetvi. (kombajna, traktora itd).

DVD „ MATICA” iz Subotice:
• PREGLED MEHANIZACIJE 08:00 -15:00 časova
• 05.06. ŠUPLJAK
• 06.06. ZAOBILAZNI PUT, PALIĆ, HAJDUKOVO I NOSA
• 07.06. KELEBIJA, ŠIROKI PROGON, MILJKUTSKI PUT
• 08.06. BIKOVO
• 09.06. MALI BAJMOK, MALA BOSNA
• 12.06. ČANTAVIRSKI PUT
• 13.06. ĐURĐIN
• 14.06. ALEKSANDROVO, VERUŠIĆ I HRVATSKI MAJUR
• 15.06. BAJSKI PUT, 1 MAJ I ČIKERIJA

DVD „BAJMOK“ u Bajmoku
• 05., 06. i 07.06. U VATROGASNOM DOMU PREGLED VATROGASNIH APARATA od 08:00 do 12:00 časova,
• OD 05.06. DO POČETKA ŽETVE PREGLED POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE NA TERENU od 08:00 do 15:00 časova.

DVD „STARI ŽEDNIK“ u Starom Žedniku
• 12. i 13.06. U VATROGASNOM DOMU PREGLED VATROGASNIH APARATA od 08:00 do 12:00 časova
• OD 12.06. DO POČETKA ŽETVE PREGLED POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE NA TERENU od 08:00 do 15:00 časova.

DVD „ČANTAVIR” u Čantaviru
• 14., 15. i 16.06. PREGLED POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I APARATA U VATROGASNOM DOMU od 08:00 do 14:00 časova

• OD 14.06. DO POČETKA ŽETVE PREGLED POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE NA TERENU od 08:00 do 14:00 časova.

DVD „TAVANKUT” u Donjem Tavankutu
• PREGLED VATROGASNIH APARATA 08. i 09.06. U VATROGASNOM DOMU od 08:00 do 12:00 časova
• OD 08.06. DO POČETKA ŽETVE PREGLED POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE NA TERENU od 08:00 do 15:00 časova

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio