Nastavlja se nastava u OŠ „Vladislav Ribnikar“

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je da je, na osnovu odluke pedagoškog kolegijuma škole i u dogovoru sa Savetom roditelja Ogledne osnovne škole „Vladislav Ribnikar” i Radne grupe za podršku mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih, dalo preporuku za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada i vannastavnih aktivnosti do kraja nastavne godine za sve učenike ove osnovne škole.

Preporučeno je da je svakom detetu, koje se ne oseća spremno da pohađa nastavu i kome je neophodna podrška, ista omogućena od strane stručnih lica. Nastava, kao i ostali vidovi podrške procesu učenja, održavaju se isključivo za decu čiji su roditelji izrazili želju za tim. Takođe, svaki roditelj ima mogućnost da, u bilo kom trenutku, promeni odluku u skladu sa trenutnim osećanjima svog deteta.

Ministarstvo prosvete priprema predlog posebnog modela upisa u srednju školu za učenike 8. razreda Ogledne osnovne škole „Vladislav Ribnikar” koji će prvo biti predstavljen roditeljima, navodi se u saopštenju.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio