Grad Subotica opredelio 2,5 miliona dinara za konkurs za sufinansiranje programa u oblasti poljoprivrede

Grad Subotica danas raspisuje Konkurs za sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Subotice u 2023. godini. Predmet konkursa je dodela sredstava registrovanim udruženjima građana u oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Subotice u cilju povezivanja poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, povećanja produktivnosti gazdinstava, smanjenje proizvodnih troškova, jačanje kapaciteta i promocija ruralnih sredina.

Ukupan iznos sredstava namenjen za podršku udruženjima građana u oblasti poljoprivrede iznosi 2.500.000 dinara i to za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u tekućoj godini, kao što su sajmovi, izložbe, manifestacije, promovisanje domaćih poljoprivrednih ratarskih, voćarskih, vinogradarskih – proizvoda. Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi je 150.000 dinara. Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja građana, najmanje dve godine do dana objavljivanja konkursa, iz oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Subotice. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Odluku o dodeli sredstava donosi Gradonačelnik na osnovu zapisnika i predloga komisije, a postojaće nekoliko kriterijuma za dodelu sredstava poput dužine trajanja programa, broj lica koja se neposredno uključuju u program i slično.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti potrebno je dostaviti poštom na adresu: Grad Subotica, Komisija za sprovođenje konkursa za sufinansiranje programa udruženja u oblasti poljoprivrede, Trg slobode 1, 24000 Subotica, ili lično u pisarnici Gradske uprave Subotica, svakog radnog dana od 7:30 do 14:30 časova, sa naznakom „ Konkurs za sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Subotice u 2023. godini. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona broj 024/626-871

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio