Trinaesta godina akcije „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje“

Zavod za javno zdravlje Subotica, Crveni krst Subotica i Dom zdravlja Subotica nastavljaju u ovoj  godini sa akcijom „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“.

Već trinaestu godinu se organizuju ove akcije sa ciljem promocije zdravlja i zdravih stilova života u ruralnim sredinama Subotice i podsticanja stanovnika ovih naselja na kontrolu zdravlja. U četvrtak, 04. maja u terminu od 8 do 11 časova Zavod za javno zdravlje održava akciju u prostorijama MZ Palić, ulica Splitska aleja 1. Svi zainteresovani građani će moći izmeriti krvni pritisak i šećer u krvi, te uraditi EKG i FOB-test koji određuje prisustvo minimalnog krvarenja u stolici, a ženama će se uraditi palpatorni pregled dojki. Svi posetici akcije će moći izmeriti telesnu visinu i težinu i utvrditi svoj BMI, odnosno indeks telesne mase. Merenja će se obavljati na vagi koja pored BMI određuje i procenat masnog tkiva, vode i visceralne masti, meri mišićnu i koštanu masu i određuje konstituciju tela. Preciznija merenja će dati i mogućnost da se kompletnije sagleda status uhranjenosti i daju preciznija uputstva i saveti u vezi sa ishranom, unosom tečnosti i fizičkom aktivnosti.

Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica će deliti savete o značaju prevencije malignih bolesti i skrining pregleda, a pušači će dobiti savete za prestanak pušenja. Da bi došlo do promene i unapređenja zdravlja stanovništva potrebno je da svako učestvuje i brine o svome zdravlju i zdravlju svojih najbližih.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio