Vojska Srbije u najvišem stepenu borbene gotovosti

Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije saopštilo je da se Vojska Srbije nalazi u najvišem stepenu borbene gotovosti, u skladu sa odlukom vrhovnog komandanta i predsednika Republike, i zajedno sa drugim snagama bezbednosti Republike Srbije prati razvoj situacije na terenu.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišao je, sa najbližim saradnicima, deo snaga Vojske Srbije koje su preventivno razmeštene. Mojsilović je tokom obilaska sagledao razmeštaj jedinica i organizaciju života i rada na matičnim i izdvojenim lokacijama i uverio se u to da su pripadnici Vojske Srbije spremni, motivisani i potpuno obučeni da brzo i odlučno izvrše sve zadatke koji se pred njih postave. On je izrazio zadovoljstvo zatečenim stanjem, borbenim moralom i rešenošću vojnika i starešina, koji su kao i mnogo puta do sada pokazali da se na njih uvek može računati. Načelnik Generalštaba je poručio da će Vojska Srbije učiniti sve što je u njenoj moći da bude u funkciji mira i bezbednosti građana Srbije.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio