Novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu predviđa rigorozne kazne za poslodavce

Skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu koji je na snagu stupio još 7. maja tekuće godine koji propisuje nove obaveze za poslodavce, pre svega na polju bezbednosti i zdravlja na radu.

Prema novom zakonu, poslodavac i dalje može samostalno voditi poslove bezbednosti, ali će ubuduće biti obavezan da polaže stručni ispit u Ministarstvu za rad, kao i da zaposli osobu koja će se time baviti ili angažuje licenciranu agenciju da ga podržava u to ime. Zakonom je takođe izmenjena obaveza kolektivnog osiguranja zaposlenih od povreda na radu i smrtnih slučajeva prema kojoj su poslodavci u obavezi da osiguraju zaposlene od povreda i smrti, dok su iznosi premija simbolični, od 1000 dinara godišnje po zaposlenom.

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu predviđa i rigorozne kazne za poslodavce koji ne preduzimaju adekvatne mere za bezbednost i zdravlje svojih zaposlenih, a koje se kreću od 1.500.000 do 2.000.000 dinara. Takođe, ukoliko se utvrdi da je došlo do teže povrede propisa o bezbednosti i zdravlju na radu, poslodavci mogu biti podvrgnuti suspenziji poslovanja u trajanju od 30 dana, što predstavlja efikasan mehanizam za promovisanje poštovanja zakona i zaštite zaposlenih od potencijalnih rizika na radu. Kako do kažnjavanja i sankcionisanja ne bi došlo, poslodavci će morati da preduzmu sve neophodne korake kako bi osigurali bezbedno i zdravo radno okruženje za svoje zaposlene, što uključuje primenu preventivnih mera, pravovremeno održavanje opreme, redovnu obuku zaposlenih o bezbednosnim postupcima i uslovima rada, kao i pridržavanje svih drugih propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Aleksandar Martinović otvorio je juče, 13. juna zelenu pijacu u mesnoj zajednici Padej u opštini Čoka, za koju je resorno ministarstvo obezbedilo približno 40 miliona dinara, a realizaciju projekta podržala je i ova opština. Martinović je ocenio da je izgradnja pijace deo višenamenskog projekta, s obzirom na to da postoji ideja da će na ovom prostoru ubuduće biti održavane i kulturno-umetničke manifestacije, kao i da je novootvorena pijaca od velikog značaja za stanovništvo Čoke, koje se intenzivno bavi poljoprivredom, ali i za celokupan razvoj ove lokalne samouprave, pre svega njenog kulturnog turizma. Ministar je napomenuo i da je Čoka jedna od opština koja je od svojih malih i neprepoznatljivih kulturno-umetničkih događaja uspela da stvori manifestacije koje su postale brend, poput manifestacije „Čokanski dobošari“, na kojoj nastupaju značajna imena sa naše muzičke scene.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio