Sve osnovne i srednje škole u Srbiji završavaju školsku godinu 6. juna

U saopštenju Vlade Srbije navodi se da je obrazovni sistem u Srbiji stvoren sa ciljem da svim učenicima pruži adekvatnu podršku, ohrabruje ih na putu učenja i omogući im da rastu u zdrave, svesne i odgovorne pojedince.

U ovom trenutku, važnije je nego ikada, da se usredsredimo na ono što je najbolje za našu decu, jer ona zaslužuju našu potpunu podršku, ljubav i brigu – piše u saopštenju.

Povodom odluke Vlade Srbije da se školska godina završi za 5 dana, Ministarstvo prosvete je saopštilo da priprema odgovarajući dopis koji će tokom dana biti prosleđen svim školama i navodi da će biti na raspolaganju upravama škola za eventualna pojašnjenja. Takođe se u saopštenju navodi da će o svim promenama u školskom kalendaru, roditelje i učenike obavestiti matične škole ustaljenim kanalima za komunikaciju.

Škole mogu da nastave da rade do 20. juna, za učenike koji to žele. U tom periodu mogu se realizovati dopunska, dodatna i pripremna nastava, nastava u prirodi, kao i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada, sa ciljem podsticanja socijalnih i emocionalnih veština učenika i aktivnosti na teme tolerancije, empatije, zajedništva, podrške i zahvalnosti – dodaje se u saopštenju.

Na sajtu RTS-a piše da u saopštenju navode i da će svi učenici koji ne budu zadovoljni svojim uspehom, dobiti priliku da do 20. juna poprave ocene na lični zahtev.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio