Zaštita dece i njihova bezbednost apsolutni prioritet Vlade Republike Srbije

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju Vlade Republike Srbije poručilo je juče, povodom 4. juna, Međunarodnog dana dece žrtava nasilja, da su zaštita dece i njihova bezbednost apsolutni prioritet.

U saopštenju se navodi da je Ministarstvo u tom cilju, pored ostalog, pripremilo tekst izmena i dopuna Porodičnog zakona, o kojima će uskoro početi javna rasprava, a koje predviđaju još jaču i efikasniju zaštitu dece od nasilja. Jedna od predloženih izmena se odnosi na uvođenje zabrane fizičkog kažnjavanja dece u čuvanju i vaspitanju. Prema Strategiji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine i Opštem protokolu za zaštitu od nasilja iz 2022. godine, telesno kažnjavanje deteta kao vaspitno sredstvo predstavlja jedan od oblika fizičkog nasilja nad detetom. Predloženo je i ukidanje mogućnosti da sud daje dozvolu za sklapanje dečijih brakova koji su, prema Strategiji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja i Opštem protokolu za zaštitu dece od nasilja, oblici nasilja nad decom. Novim izmenama se predlaže i uvođenje novih oblika nasilja u porodici, koji uključuju decu. Vlada Srbije je u prethodnom periodu posvećeno radila na daljem razvoju platforme „Čuvam te“, što je još jedan pokazatelj da država čini sve da suzbije i prevenira nasilje, da ima nultu toleranciju na sve oblike nasilja i da deci i mladima želi da bude snažna podrška i oslonac u tome kako da nasilje prepoznaju, kako da reaguju i imaju poverenje u institucije.

Jedini način kako možemo da postignemo ovaj cilj je multisektorski pristup, koji uključuje sve nadležne državne organe i njihovu još efikasniju reakciju na pojave nasilja. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju daće i u narednom periodu snažnu podršku razvoju ove platforme, čiji je cilj zaštita od zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja i eksploatacije dece. Vlada Republike Srbije je nakon tragedija u školi „Vladislav Ribnikar“ i u Mladenovcu osnovala i Savet za sprečavanje vršnjačkog nasilja, koji će u narednom periodu rad usmeriti ka još efikasnijoj prevenciji, edukaciji i sprečavanju vršnjačkog nasilja. – navodi se u saopštenju.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio