Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Grad Subotica raspisala je Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Subotice za 2024. godinu.

Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta raspisuje javni poziv kojim obaveštava da se za korišćenje bez plaćanja naknade za poljoprivrednu proizvodnju može dati poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u površini koja je primerena delatnosti kojom se bave i to obrazovnim ustanovama, školama, stručnim poljoprivrednim službama i socijalnim ustanovama najviše do 100 hektara, potom visokoobrazovnim ustanovama, fakultetima i naučnim institutima čiji je osnivač država i ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija najviše do 1.000 hektara. Korišćenje zemljišta bez plaćanja naknade može se dati i u cilju pošumljavanja pravnim licima u državnoj svojini koja su registrovana za poslove u oblasti šumarstva. Potrebno je da svi zainteresovani dostave potrebnu dokumentaciju, a rok za dostavljanje zahteva iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2023. godine.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici Gradske uprave Subotica ili poštom, na adresu: Gradska uprava grada Subotice, Služba za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, Subotica, Trg slobode br. 1. Sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti lično u Službi za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište (Gradska kuća, kancelarija II/200) ili na telefon 024/626-871.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio