Javni poziv za za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta

Grad Subotica raspisala je Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Subotice za 2024. godinu.

Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Subotice, raspisala je Javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada, voćnjaka i vinograda koji su u rodu na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine, kako i vlasnike domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu, da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji grada Subotice za 2024. godinu, do dana 31. oktobra 2023. godine.

Sva lica koja su zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu poljoprivredne infrastrukture ili stočarstva dužna su da blagovremeno, a najkasnije do 1. septembra 2023. godine, podnesu Zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije. Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2023. godine. Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici ili poštom Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, na adresu: Gradska uprava Grada Subotice, Služba za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, Subotica, Trg slobode br. 1. Na poleđini koverte navodi se naziv/ime i prezime i adresa podnosioca zahteva. Sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti lično u Službi za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište Gradske uprave, Gradska kuća, Trg slobode 1, II sprat, kancelarija 200 ili na telefon 024/626-871.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio