Mesečne karte za putovanja za učenike iz Subotice rešavaće se u srednjim školama u kojima su upisani

Sekretarijata za društvene delatnosti Grada Subotice izdao je saopštenje kojim poručuje da će se učenicima koji su stanovnici Grada Subotice, putnicima subotičkih srednjih škola, mesečne karte za putovanja rešavati u srednjim školama u koje su upisani.

Učenici, putnici koji iz Subotice putuju za Bačku Topolu, Kanjižu, Sombor, Novi Kneževac ili neku drugu opštinu, zahteve za regresirane mesečne karte izdaju se u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice do 15. avgusta tekuće godine. Potvrde za mesečne karte izdavaće se od 23. do 31. avgusta, i to od 10:00 do 13:30 časova u Gradskoj upravi, Trg slobode broj 1, III sprat, soba 305. Ukoliko učenici do ovog datuma ne završe praksu ili upis u naredni razred, potvrde će se izdavati i naknadno. Za regulisanje prava za mesečnu kartu učenici treba da prilože fotokopiju lične karte (ako je učenik nema, onda jednog od roditelja), overenu potvrdu škole o upisu, a potvrda mora sadržati
obrazovni profil i napomenu da učenik prvi put upisuje razred, zatim dokaz o pozitivnom uspehu, tj overenu kopija đačke knjižice koja mora biti potpisana od direktora škole i odeljenskog starešine i overena pečatom škole ili overena kopija svedočanstva. Nepotpuna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje. Učenici lošeg materijalnog stanja, koji nisu u mogućnosti da plaćaju cenu regresirane mesečne karte treba da se obrate Centru za socijalni rad grada Subotice, Alekse Šantića broj 27 za oslobađanje plaćanja učešća za cenu mesečne karte. Učenici linearno plaćaju 1.800 dinara od pune cene mesečne karte.

Učenicima srednjih škola koji su upisani u susedne gradove i opštine na obrazovne profile koji su verifikovani u srednjim školama na teritoriji Grada Subotice, putni troškovi se ne
participiraju. Izuzetno od stava 1 ovog člana, putni troškovi se participiraju ako u školskoj godini nije otvoreno odeljenje verifikovanog obrazovnog profila na nastavnom jeziku na kojem učenik pohađa nastavu. Učenicima srednjih škola koji su upisani u susedne gradove i opštine na obrazovne profile koji nisu bili verifikovani u srednjim školama na teritoriji Grada Subotice u školskoj godini kada su upisali prvi razred, a verifikovani su u toku njihovog školovanja, nastavlja se participiranje putnih troškova. Učenicima srednjih škola koji ponavljaju razred, putni troškovi se ne participiraju. Sve ostale informacije mogu se doviti putem telefona 024/626-883.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio