Od 152 kandidata za prijem u Žandarmeriju odustalo ili palo na ispitu 55

Komandant Žandarmerije general Dejan Luković obišao je u subotu, u Nastavnom centru Jasenovo instruktore i kandidate za prijem u Žandarmeriju koji se nalaze na selekcionoj obuci i poželeo im da sa uspehom završe obuku za prijem u ovu elitnu jedinicu koja je jedan od stubova bezbednosti države i ministarstva.

Komandant je kandidatima poručio da budu istrajni i snažni i da se potrude da uspešno završe selekcionu obuku i postanu deo porodice posebne jedinice Žandarmerije.

Od vas očekujem da s ponosom i dostojanstvom nosite uniformu ove jedinice. Da budete oslonac narodu i državi i spremni da u svakom trenutku obavite zadatak koji se pred vas postavi. Da čuvate i branite suverenitet i bezbednost naše Srbije. – istakao je Luković.

Ukazao je da kandidate nakon selekcione, očekuje osnovna obuka za Žandarmeriju, nakon čega će stati rame uz rame sa svojim kolegama u jedinici spremni i obučeni da obave najsloženije bezbednosne zadatke. Od 368 prijavljenih kandidata, na selekcionu obuku za prijem u Žandarmeriju odazvalo se 152 kandidata, od kojih je do sada odustalo ili palo na eliminacionim ispitima 55.

Kandidate koji izdrže ovaj deo obuke, očekuje završni ispit u vidu borbenog marša od oko 30 kilometara, sa borbenom opremom, naoružanjem i rancem sa oko 40 kilograma težine. Nakon uspešno završene obuke i ispita kandidati koji prođu biće upućeni u odrede Žandarmerije, gde će pohađati Osnovnu obuku za Žandarmeriju u trajanju od 45 dana.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio