U Subotici prosečna neto zarada za maj tekuće godine 76.593 dinara

Savez Samostalnih sindikata Subotice preneo je informaciju Republičkog zavoda za statistiku da je prosečna zarada (bruto) obračunata za maj 2023. godine iznosila je 118 992 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 86 220 dinara.

Bruto i neto zarade u periodu januar–maj 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, nominalno su veće za 15,5%, a realno su manje za 0,1%. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za maj 2023. godine nominalno su veće za 16,2%, a realno za 1,2%. Medijalna neto zarada za maj 2023. godine iznosila je 66 244 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

U Subotici je prosečna neto zarada za maj 2023. 76.593 dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio