Novi projekat za navodnjavanje oranica „Novi Slankamen“ vredi skoro 8 miliona evra

JVP „Vode Vojvodine“ započelo je polovinom jula prvu fazu radova na podsistemu za navodnjavanje „Novi Slankamen“. Ovo je novi i poslednji u nizu projekat koji se finansira iz Abu Dabi fonda, sa ciljem da se unapredi snabdevanje oranica vodom u zapadnom Sremu.

Ovaj projekat podrazumeva izgradnju nove crpne stanice na Dunavu, sa kapacitetom od 600 litara vode u sekundi, te izgradnju potisnog cevovoda, dužine 1.250 metara i otvorenog rezervoara za vodu, čija zapremina će biti 14.500 kubnih metara. Iz rezervoara bi se dalje snabdevali potrošači, prema potrebi, preko distributivnog cevovoda i hidranta. Zahvaljujući ovim radovima biće omogućeno navodnjavanje 1.350 hektara poljoprivrednog zemljišta na potezu od Inđije do Novog Slankamena. Trenutno su u toku zemljani radovi na pripremi terena za izgradnju rezervoara. Vrednost projekta iznosi 7.637.528,53 evra bez PDV-a, a rok za njihovo izvođenje je 600 dana.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio