Otvoren je put u Subotici koji povezuje Bajnatsku sa Lošinjskom ulicom

U okviru projekta modernizacije pruge Beograd – Subotica – državna granica, izgrađena je nova trasa državnog puta IIB reda br. 300 u dužini od 1.325 metara, čija je širina kolovoza 6,5 metara.

Na novoj trasi državnog puta izgrađen je i kružni tok prečnika 40 metara i povezni put do Lošinjske ulice u dužini od 390 metara, i na taj način se ostvaruje direktna veza državnog puta sa Javnim skladištima. U okviru istih radova postavljena je i nova javna rasveta na deonici od Senćanskog puta do kružnog toka, a raskrsnica ulica Senćanski put i Bajnatske, koja je do sada bila trokraka, postaje četvorokraka sa novom svetlosnom saobraćajnom signalizacijom. U cilju povećanja bezbednosti saobraćaja i izdvajanja pešačkog i biciklističkog saobraćaja, na delu od raskrsnice ulica Bajnatska i Senćanski put, pa do kraja podvožnjaka izgrađena je pešačkla i biciklistička staza u dužini od 380 metara.

Na ovaj način je dobijena jedna nova saobraćajnica koja će mnogo uticati na celokupno odvijanje saobraćaja u gradu, a pogotovo dok su radovi na podvožnjaku u Ulici Maksima Gorkog u toku. Ukupna vrednost radova iznosi 224 miliona dinara.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio