Raspisan Javni poziv predškolskim ustanovama o učešću grada Subotice u naknadi dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama

Grad Subotica raspisao je juče, 15. avgusta Javni poziv predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji Grada Subotice za dostavljanje prijava za zaključivanje ugovora o učešću grada Subotice u naknadi dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za radnu 2023/2024. godinu.

Pravo učešća po Javnom pozivu imaju sve predškolske ustanove čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice sa teritorije grada Subotice, koje poseduju akt o verifikaciji, izdat od strane nadležnog ministarstva. Prijavu na Javni poziv sa propisanom dokumentacijom podnosilac prijave podnosi u štampanom obliku dostavom u pisarnicu – Gradski uslužni centar Grada Subotice ili putem pošte na adresu: Grad Subotica, Trg slobode 1, 24 000 Subotica sa naznakom „Prijava na Javni poziv – privatne predškolske ustanove“. Po sprovedenom Javnom pozivu Gradonačelnik Grada Subotice će utvrditi i objaviti spisak Privatnih predškolskih ustanova koje ispunjavaju uslove za zaključivanje ugovora. Spisak će biti objavljen na zvaničnoj internet stranici Grada.

Prijave na Javni poziv podnose se počev od juče, 14. avgusta zaključno sa 18. avgustom tekuće godine. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 8,00 do14,00 časova na telefon 024/626-885, u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Subotice.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio