JKP “Čistoća i zelenilo” ove nedelje kreće sa Jesenjom akcijom odvoženja kabastog otpada

JKP “Čistoća i zelenilo” ove nedelje kreće sa Jesenjom akcijom odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava sa teritorije grada Subotica za tekuću godinu. Jesenja akcija odvoženja kabastog otpada iz domaćinstva sadrži odvoženje čvrstog i kabastog otpada iz vangradskih mesnih zajednica i gradskih mesnih zajednica.

U sklopu akcije JKP “Čistoća i zelenilo” Subotica postavlja kontejnere zapremine V=5 m3 za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava. Kontejneri se postavljaju na lokacijama do 8 časova, a prazne se između 12-14 časova i 17-19 časova. U onim mesnim zajednicama u kojima ova akcija traje po dva dana, kontejneri ostaju na lokacijama tokom čitave noći i povlače se narednog dana od 17 časova. U onim mesnim zajednicama u kojim akcija traje jedan dan, povlačenje kontejnera počinje od 17 časova. Jesenje odvoženje kabastog otpada trajaće od 21. septembra do 06. decembra. Akcija počinje u mesnoj zajedinici “Čantavir “ i trajaće dva dana, u četvrtak i petak,  21. i 22. septembra.

Kontejneri za odvoženje kabastog otpada biće postavljeni na uglu ulice Maršala Tita i Železničkog trga, na uglu Kanjiškog puta i JNA, na uglu Bolmanske i Atile Jožefa, na uglu Topolskog puta i Jedinstva i na uglu Srbobranskog puta i Maršala Tita.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio