Objavljena lista kandidata za obuku popisivača

Republički zavod za statistiku objavio je danas, 07. septembra konačnu listu kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku, sa adresom, datumom i vremenom početka obuke.

Konačna lista je formirana nakon sprovedene procedure prigovora kandidata za popisivače na preliminarnu listu, zbog čega su nastale razlike u odnosu na preliminarnu listu. Izabrani kandidati dužni su da prisustvuju celokupnoj obuci. Obuka je petodnevna i sprovodi se u periodu od 18. septembra do 29. septembra, u određenim terminima. Štampani materijal za obuku kandidati će dobiti od Popisne komisije na punktu za obuku. Izabrani popisivači su u obavezi da najkasnije do 10. septembra 2023. godine do 16.00 časova unesu dodatne podatke neophodne za izradu ugovora o angažovanju. Konačnu listu kandidata možete pogledati OVDE.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio