Raspisan Drugi konkurs za investiranje u poljoprivredna gazdinstva

Grad Subotica raspisao je Drugi konkurs za raspodelu sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Subotice u 2023. godini.

Konkursom su predviđena podsticajna sredstava za nabavku poljoprivredne opreme, mašina i/ili mehanizacije u iznosu od 3.023.004,00 dinara. Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 70%  od cene prihvatljivih troškova nabavke poljoprivredne mašine bez PDV-a, s tim da maksimalni iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 300.000,00 dinara po korisniku. Prijavu za konkurs sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu Grada Subotica, komisiji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava,

Trg slobode 1, ili lično u pisarnici Gradske uprave Subotica, svakog radnog dana od 7:30 do 14:30 časova. Rok za podnošenje prijava je 15 dana, a dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 024/626-871.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio