Svetski dan srca 29. septembar

Svetski dan srca obeležava se svake godine, 29.septembar, a moto ovogodišnje kampanje glasi “srcem upoznaj srce.” Ustanovljen je 2000. godine, u okviru Svetske federacije za srce, koja je posvećena prevenciji i kontroli bolesti srca sa ciljem da informiše ljude širom sveta da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok smrti. U rad Svetske federacije uključeno je više od 200 članica i okuplja medicinske organizacije i fondacija za srce iz preko 100 zemalja sveta. Ona usmerava napore za ostvarenje cilja Svetske zdravstvene organizacije da se za 25% smanje preveremeni smrtni ishodi od kardiovaskularnih bolesti do 2025.godine.

Želimo da poruka Svetskog dana srca, stigne do što većeg broja ljudi u cilju postizanja boljeg kardiovaskularnog zdravlja. Globalni statistički pokazatelji ukazuju nam da je stanovništvo najviše opterećeno bolestima srca i krvnih sudova odnosno da su upravo ove bolesti vodeći uzrok obolevanja, umiranja i nesposobnosti. Akutni srčani udar – infarkt i moždani udar –apopleksija odnose najviše života. Svake godine u svetu više od 20,5 miliona ljudi umre od bolesti srca i krvnih sudova, a procenjuje se da će do 2030. godine taj broj porasti na 23 miliona. – kaže dr Mirjana Dakić ispred Zavoda za javno zdravlje Subotica.

Prema poslednjim raspoloživim podacima, tokom 2022. godine od bolesti srca i krvnih sudova umrle su 51.624 osobe, od toga 23.695 muškaraca i 27.929 žena. Bolesti srca i krvnih sudova sa učešćem od 47,3% u svim uzrocima smrti vodeći su uzrok umiranja u Srbiji. Žene su češće u odnosu na muškarce umirale od ove grupe bolesti, 54,1% naspram 45,9%. Ishemijske bolesti srca i cerebrovaskularne bolesti, sa učešćem od 36,5%, vodeći su uzroci smrtnosti u ovoj grupi oboljenja. U akutni koronarni sindrom spadaju akutni infarkt miokarda, nestabilna angina pektoris i iznenadna srčana smrt. Akutni koronarni sindrom u Srbiji činio je 48,3% svih smrtnih ishoda od ishemijskih bolesti srca u 2022. godini. Ostale ishemijske bolesti srca činile su 51,7% smrtnosti od ishemijskih bolesti srca. Prema podacima populacionog registra za AKS, u Srbiji je u 2022. godini dijagnoza akutnog koronarnog sindroma postavljena kod 19.701 slučaja. – napominje dr Dakić i dalje objašnjava da standardizovana stopa incidencije na populaciju Evrope u Srbiji iznosila je 190,8 na 100.000 stanovnika. Tokom 2022. godine od ovog sindroma u Srbiji su umrle 4564 osobe. Standardizovana stopa smrtnosti na populaciju Evrope od akutnog koronarnog sindroma u Srbiji iznosila je 39,7 na 100.000 stanovnika. Kada je u pitanju Severnobački okrug, tokom  prošle godine od KVB umrle su 1438 osobe, 620 muškaraca i 818 žena što sa 52,8% čini vodeći uzrok smrti. Najčešći uzrok smrti bile su bolest povišenog krvnog pritiska 36,8%, zatim druge bolesti srca 20,4%, ishemijska bolest srca 19,3% i bolesti krvnih sudova mozga 15,6%.

Učestalost umiranja od bolesti srca i krvnih sudova raste proporcionalno sa starenjem. Bolesti srca su preventabilne te ih je moguće sprečiti delovanjem na faktore rizika i usvajanjem zdravih stilova života svim srcem.

Povodom obeležavanja Svetskog dana srca Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica u partnerstvu sa Domom zdravlja Subotica, CK Subotica, u četvrtak 28. septembra, od 9 do 11 časova organizuje „Bazar zdravlja“ u „Spoprtsko rekreativnom centru Prozivka“ koja će biti posvećena prevenciji KVB-a, a od 11 časova u centru grada volonteri Crvenog krsta će deliti edukativni materijal. Narednog dana, u petak 29. septembra sa početkom u 10 časova, u prostorijama Crvenog krsta Bojana Konovec održaće predavanje na temu „Faktori rizika i postupak kod iznenadnog srčanog zastoja“.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio