Tretman suzbijanja odraslih komaraca u Subotici od 27. septembra

U skladu sa Ugovorom o nabavci usluge hemijskog tretmana odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji Grada Subotice usled epidemiološke situacije groznice Zapadnog Nila od 22. septembra tekuće godine, preduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u periodu od 27. septembra do 2. oktobra tekuće godine.

Tretman odraslih komaraca sa zemlje će se izvršiti u vremenu od 18:00 do 23:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha. Tretman sa zemlje će da se obavi na teritoriji Mesnih zajednica Gat, Ker, Aleksandrovo, Mali Bajmok, Dudova Šuma, Bajnat, Prozivka, Novi Grad, Kertvaroš, Željezničko Naselje, Mali Radanovac, Palić, Hajdukovo, Čantavir, Višnjevac i Bajmok. Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana.

Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici ( www.oris.rs ) preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio