Akcija „Selu u pohode“ u Donjem Tavankutu, u četvrtak 26. oktobra

Zavod za javno zdravlje Subotica, Crveni krst Subotica i Dom zdravlja Subotica nastavljaju u 2023. godini, sa akcijom „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“. Već trinaestu godinu se organizuju ove akcije sa ciljem promocije zdravlja i zdravih stilova života u ruralnim sredinama Subotice i podsticanja stanovnika ovih naselja na kontrolu zdravlja. Sutra, 26. oktobra u terminu od 8 do 10 časova održaće se akcija u ambulanti mesne zajednice “Donji Tavankut”, u ulici Marka Oreškovića bb.

Svi zainteresovani sugrađani će moći izmeriti krvni pritisak i šećer u krvi, te uraditi FOB-test koji određuje prisustvo minimalnog krvarenja u stolici, a ženama će se uraditi i palpatorni pregled dojki. Svi posetioci akcije će moći izmeriti telesnu visinu i težinu i utvrditi svoj BMI indeks telesne mase. Merenja će se obavljati na vagi koja pored indeksa telesne mase određuje i procenat masnog tkiva, vode i visceralne masti, meri mišićnu i koštanu masu i određuje konstituciju tela. Preciznija merenja će dati i mogućnost da se kompletnije sagleda status uhranjenosti i daju preciznija uputstva i saveti u vezi sa ishranom, unosom tečnosti i fizičkom aktivnosti. Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica će deliti savete o značaju preventivnih i skrining pregleda, a pušači će dobiti savete za prestanak pušenja. Crveni krst Subotica će sa volonterima podeliti pakete hrane i higijene za socijalno najugroženije stanovnike ove mesne zajednice.

Da bi došlo do promene i unapređenja zdravlja stanovništva potrebno je da svako učestvuje i brine o svome zdravlju i zdravlju svojih najbližih. Proverite svoje faktore rizika i menjajte ponašanja u korist očuvanja i unapređenja zdravlja. – savetuje prim. mr sc. med. dr Nada Kosić Bibić, specijalista socijalne medicine Zavoda za javno zdravlje Subotica.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio