Danas se obeležava Dan ujedinjenih nacija

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije saopštilo je da se danas obeležava Dan Ujedinjenih nacija u znak sećanja na 24. oktobar 1945. godine, kada je stupila na snagu Povelja o Ujedinjenim nacijama kao konstitutivni sporazum ove organizacije. 

U Povelji Ujedinjenih nacija se kao glavi ciljevi navode održavanje međunarodnog mira i bezbednosti, razvijanje prijateljskih odnosa među narodima, ostvarivanje međunarodne saradnje u rešavanju međunarodnih ekonomskih, socijalnih, kulturnih i humanitarnih problema, kao i borba za poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, bez obzira na rasu, pol, jezik ili veru. Svrha Ujedinjenih nacija je, prema Povelji, da budu centar usklađivanja akcija zemalja za postizanje navedenih ciljeva, koji su zajednički i univerzalni. Vrednosti Ujedinjenih nacija su globalno prihvaćene i univerzalne, što je doprinelo tome da u proteklim decenijama svet postane bolje mesto za život i da se izbegne rat svetskih razmera.

Međutim, veliki broj naroda u svetu i dalje živi u teškim uslovima, a regionalni ratni sukobi su ili zamrznuti ili periodično aktivirani, predstavljajući stalnu pretnju svetkom miru.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio