Do kraja novembra 20 hiljada dinara za penzionere sa podnetim zahtevom

U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, Republički fond PIO isplatiće novčanu pomoć u iznosu od 20.000 dinara korisnicima penzija, starosnim, prevremenim starosnim, invalidskim i porodičnim penzionerima, korisnicima privremene naknade – invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti i invalidnoj deci – korisnicima privremene naknade kod Republičkog fonda PIO, koji su ostvarili pravo zaključno sa 23. novembrom 2023. godine.

Republički fond PIO, počevši od 30. novembra isplaćuje pomoć od 20.000 dinara svim penzionerima koji su, zaključno sa današnjim danom, podneli zahtev za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. To praktično znači da svi građani koji su podneli zahtev do 23. novembra i ispunjavaju uslov za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, imaju pravo na novčanu pomoć bez obzira na datum kada će im biti doneto rešenje. Njima će pomoć biti isplaćena naknadno, uz prvu isplatu penzije. Podsetiću da su, u protekle dve godine, država Srbija i Republički fond PIO povećali penzije, uključujući i januarsko povećanje od 14,8 posto, za čak 56 procenata kumulativno. Ovo je još jedna u nizu mera gde država pokazuje svoj odnos prema najstarijim sugrađanima i preduzima mere da njihovo sutra bude lakše i bolje. Jasno je da se penzije nikada nisu povećavale ovom dinamikom i da smo sada na korak od cilja da 2025. godine prosečna penzija bude 450 evra – istakao je direktor Republičkog fonda PIO Relja Ognjenović.

Sredstva za isplatu novčane pomoći obezbeđena su Finansijskim planom Republičkog fonda PIO i pomoć će biti isplaćena na isti način kako primaju penziju. Prema rečima direktora Republičkog fonda PIO Relje Ognjenovića, svim korisnicima biće isplaćen iznos od 20.000 dinara, jer će Fond pokriti i troškove poštarine za korisnike kojima se isplata realizuje na kućnu adresu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio