e-licitacija trajno oduzetih vozila Carinarnice Zrenjanin

Na sajtu Uprave carina zainteresovani mogu da se prijave za e-licitaciju trajno oduzetih vozila, koju Carinarnica Zrenjanin organizuje 8. novembra 2023. godine.

Razgledanje vozila, koja će biti izložena javnoj internet prodaji, zakazano je za 31. oktobar od 10:00 do 12:00 časova na placu Carinarnice, ulica Carinska br.3, Zrenjanin. Rok za prijavljivanje i uplatu kaucije je 5. novembar 2023. godine do 24 časa. Opšti uslovi učešća i korisničko uputstvo dostupni su kako u samoj aplikaciji, tako i na sajtu Uprave carina u rubrici “Objašnjenja“.ž

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio