Izveštaj sa 41. sednice Skupštine grada Subotica

Odbornici Skupštine grada Subotica zasedali su danas, 03. novembra na 41. redovnoj sednici gde su razmatrali usvajanje 17 tačaka dnevnog reda. Najviše polemike, kako je i očekivano, povelo se oko usvajanja Izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 01. januara do 30. septembra tekuće godine, i oko donošenja Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za tekuću, 2023. godinu.

Drugim rebalansom budžeta utvrđen je obim od skoro 9,48 milijardi dinara što je uvećanje u odnosu na tekući budžet za nepunih 235 miliona dinara.

Izmene po pitanju prihoda i primanja su urađene na osnovu tekućih ostvarenja u prethodnom periodu i na osnovu planirane dinamike svih pojedinih stavki u budžetskom prihodu do kraja godine. Realizacija budžeta Grada za prvih 9 meseci bila je u visini od 73,76 odsto što je za 24,56 odsto više nego za isti period prošle godine. Pristupili smo oprezno drugom rebalansu i uvećanju obima budžeta, te je uvećanje svega 2,54 odsto, par loših poteza mogu sve da promene. Ono što je najbitnije, utvrdili smo iznos i opredelili uvećanje rashoda za 262 miliona dinara, gde je najbitnije da smo utvrdili iznos za obračun i isplatu plata za šta smo dobili saglasnost Ministarstva finansija i obezbedili smo sredstva za izmirenje svih stalnih troškova kako bismo obezbedili funkcionisanje ustanova obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kulture i sprota – izjavio je gradonačelnik Subotice.

Bakić je takođe istakao da su opredeljena sredstva za investiciona ulaganja u visini od nepune 2,41 milijarde, gde je najbitnije da su obezbeđena sredstva za nove investicione projekte poput izgradnje ambulante na Paliću vrednosti 99,6 miliona, zatim dogradnje i rekonsturkcije predškolskih ustanova “Mandarina” na Radijalcu i “Sanda Marjanović” na Prozivci, svaka u vrednosti od 102 miliona dinara. Gradonačelnik je najavio i da će konačno biti završen projekat dogradnje centralne kuhinje PU “Naša Radost” i njeno opremanje u visini do 109 miliona, od čega su radovi 55 miliona, a opremanje 54 miliona dinara. Rebalansom su takođe opredeljena sredstva za projekat JKP “Vodovod i kanalizacija”, za zamenu ispune na Vodozahvatu 1, na postrojenju prečistača pitke vode u vrednosti od 100 miliona dinara.

Ovo je za mene i za lokanu samourpavu izuzetan potez ovih novih investicionih projekata, to su stvari koje decenijama muče građane, nastavićemo da vodimo brigu, pre svega u oblastima socijale, obrazovanja i sporta – naglasio je Bakić.

Šef odborničke grupe Pokreta za građansku Suboticu, Miroslav Milojević istakao je da pokret kao opozicija glasa za izveštaje budžeta ali ne i za rebalans budžeta. Ključna zamerka, prema Milojeviću, je da je 2012. godine zakonom rešeno da se iz Subotice odlivaju sredstava ka centralnom budžetu, koja se posle vraćaju, ali u daleko manjem obimu nego što je odliv.

Imamo dva ili više republičkih poslanika ali niko ne sme ni reč da progovori o tome, niko ne otvara tu temu ni iz SNS-a ni iz SVM-a da postoji strah da se to vrati na period od pre 2012. godine kada je Subotica u potpunosti raspolagala svojim sredstvima. To je centralna zamerka. Što se tiče rebalansa, vidimo da se odvajaju sredstva za igradnju pozorišta u 2024. i 2025. godini što znači da se gradnja pozorišta izuzetno odužila i da smo do sada dobijali rokove koji u bili netačni, proizvoljni i u funkciji političkih kampanja. To se dešavalo u proteklih 16 godina. Gradonačlenik je sada bio dosta relaniji, čak je i rekao da se izgubila dokuemntacija sa početka izgradnje pozorišta – naglasio je Milojević rekavši da je dobro da građani pravovremeno dobijaju realne podatke.

Šef odborničke grupe SVM-a, Janoš Nagel istakao je nakon skupštinske sednice da je stanje budžeta odlično, jer se jedne strane ostvaruje skoro 100 odsto onoga što je bilo planirano kao pirhod u tekućoj godini.

Za prvih devet meseci ostvareno je 74 odsto planiranih prihoda i to dokaz odličnog planiranja, građani i privreda uredno plaćaju poreske obaveze, privreda je u dobroj kondiciji, što potvrđuje ovako dobro punjenje budžeta prihodom od poreza na zarade. Na dnevnom redu osim ostvarenja, imali smo i rebalans i dalje povećanje budžeta za 2,5 odsto, odnosno za 235 miliona. To je potrebno za izmirenje zarada zaposlenih za šta je lokalna samouprava dobila saglasnost za novo zapošljavanje, a ti prihodi će se sa druge strane iskorisiti i za subvencije javnih preduzeća kao što su “Suboticatrans” “Vodovod i kanalizacija”, “Stadion” i “Palić Ludaš” – poručio je šef odborničke grupe SVM-a.

Kao stanovnik naselja Palić, Nagel je rekao da je, kada su investicije u pitanju, bitno da se stvaraju uslovi za izgradnju novog Doma zdravlja na Paliću i uslovi za adaptaciju i modernizaciju dve predškolske ustanove.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio