Održana 98. redovna sednice Gradskog veća Subotice

Članovi Gradskog veća Grada Subotice održali su juče, 21. novembra, 98. redovnu sednicu na kojoj su razmatrali usvajanje 16. tačaka dnevnog reda. Od bitnijih odluka, usvojeno je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o zaduživanju Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica, po kojoj se “Subotica-trans”-u odobrava zaduživanje u iznosu od 30 miliona dinara putem prekoračenja po tekućem računu.

Na sednici je takođe usvojeno i Rešenje o davanju saglasnosti na Program radova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti opštinskih puteva i ulica na teritoriji Grada Subotice za narednu, 2024. godinu koji je doneo odbor „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica. Na teritoriji Grada postoji 182,67 km opštinskih puteva i oko 1.000 km ulica, a u toku sledeće godine planira se izgradnja kolovoza u ulicama Josipa Zelića — krak u MZ Aleksandrovo, Cvetna u MZ Mali Radanovac, Jovana Mikića u MZ Železničko naselje, Ljermontova u MZ Makova sedmica, Matka Vukovića u MZ Donji ‘I’avankut, Kun Ernesta u MZ Železničko naselje, Borisa Kidriča u MZ Čantavir i Školska u MZ Hajdukovo. U toku je izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kolovoza u 16 ulica, tako da će se u 2024. godini stvoriti mogućnosti za realizaciju navedenih projekata. Članovi Gradskog veća su na jučerašnjoj sednici izglasali i usvajanje Odluke o donošenju Plana postavljanja jarbola za isticanje zastava i velikih samostojećih 3D slova sa natpisom Grada na teritoriji Subotice, izrađenih od strane „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica. Planom je definisano postavljanje jarbola na teritoriji Grada Subotice na postojećim kružnim raskrsnicama, na ulaznim pravcima u grad, odnosno na planiranim kružnim raskrsnicama. Planirani jarboli koji se postavljaju su bele boje i njihova maksimalna visina iznosi 8 metara, a na njima je planirano postavljanje zastava maksimalnih dimenzija 150×400 centimetara. Na jarbolima je planirano da se postavljaju zastava Republike Srbije i zastava Grada Subotice, odnosno zastave koje se postavljaju prilikom održavanja manifestacija u organizaciji grada Subotice. Jarboli i zastave biće postavljeni na deset lokacija, na kružnim tokovima na putevima Subotica-Bačka Topola, Subotica-Sombor, na Bikovačkom putu, na kružnom toku kod ulica Bajnatske i Braće Radić, Majšanskog puta i 51. divizije, Kireškog puta i ulice Partizanskih baza, na ulaznim pravcima na Somborskom putu, Senćanskom putu gde se planira kružni tok, i na Horgoškom putu, kao i na planiranom kružnom toku ispred Hale sportova.

Kada je u pitanju postavljanje velikih, samostojećih trodimenzionalnih slova sa natpisom grada Subotice, planom je definisana njihova montaža na postojećim kružnim raskrsnicama na tzv.„Y kraku“ autoputa E-75 i uz Horgoški put na izlazu prema autoputu, odnosno petlji „sever“, na kružnom toku na Bikovačkom putu i na kružnom toku na Kelebiji iz pravca granice prema Republici Mađarskoj. Planirana slova su velikih dimenzija kako bi bila saglediva na dolasku u grad iz pomenutih ulaznih pravaca, kao i pri izlasku iz grada. Slova su planirana kao trodimenzionalna, u dve verzije, crveno, plavo i bele boje i sa srcem crvene boje na ćirilici i latinici i crveno, belo i zelene boje sa natpisom na mađarskom jeziku „Szabadka“. Na svakoj lokaciji su planirana dva para natpisa grada i to kombinacija ćirilični natpis na srpskom i latinični natpis na mađarskom jeziku. Maksimalna visina slova iznosiće 1,2 metra, a ukupna širina 8 metara i planirano je da se postave približno okomito na ulazni, odnosno izlazni saobraćajni smer. Članovi veća usvojili su i Rešenje o proglašenju „Vašara prodaje jelki- sezona 2023/2024 godine“ koji će se održati na delu javne površine u neposrednoj okolini Mlečne pijace u Subotici, od 05. decembra tekuće do 13. januara naredne, 2024. godine i Rešenja o proglašenju manifestacije „Zimski vašar- Winterfest 2023/2024 godine” koja će se održati u periodu od 27. novembra tekuće, do 12. januara 2024. godine, na Trgu republike, šetalištu od Štrosmajerove ulice do ulice Dimitrija Tucovića, „Mali Korzo“ i  Trg slobode u skladu sa Planom postavljanja ostalih objekata, uređaja i opreme na teritoriji Grada Subotice.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio