Otvoren Javni poziv za dostavljanje obrazloženog predloga za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi

Ministarstvo kulture Vlade Republike Srbije raspisalo je danas, 27. novembra Javni poziv za dostavljanje obrazloženog predloga za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina, koji je otvoren do 26. decembra.

U toku javnog poziva, reprezentativna udruženja u kulturi, u svojstvu ovlašćenih predlagača, dostavljaju Ministarstvu obrazložene predloge umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi, koji ispunjavaju uslove za dodelu priznanja za svako područje za koje se priznanje može steći. Priznanja u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja umetniku, odnosno stručnjaku u kulturi, može se steći u oblastima: književno stvaralaštvo, književno prevodilaštvo, muzičko stvaralaštvo, muzička interpretacija, likovna umetnost, primenjena i vizuelna umetnost, dizajn i umetnička fotografija, filmska umetnost i audio-vizuelno stvaralaštvo, pozorišna umetnost – scensko stvaralaštvo i interpretacija, opera, muzičko scensko stvaralaštvo i interpretacija, umetnička igra (klasičan balet, narodna igra i savremena igra). Takođe, priznanja se mogu steći i u oblastima: digitalno stvaralaštvo i multimedija, arhitektura, prevođenje stručnih i naučnih tekstova, izvođenje muzičkih, govornih, artističkih i scenskih kulturnih programa, istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje nepokretnog kulturnog nasleđa, istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje pokretnog kulturnog nasleđa, istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje nematerijalnog kulturnog nasleđa, filmske i televizijske delatnosti, naučnoistraživačka i edukativna delatnost u kulturi, bibliotečko-informaciona delatnost, izdavaštvo i produkcija kulturnih programa i dela.

Pravo na priznanje može ostvariti umetnik, odnosno stručnjak u kulturi, državljanin Republike Srbije, koji je dao vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina, pod uslovom da je doprineo razvoju kulturnih vrednosti u Srbiji, odnosno njenoj međunarodnoj afirmaciji, da je dobitnik najznačajnijih nagrada i priznanja, shodno listi koju utvrđuju reprezentativna udruženja, svako za svoje područje kulture, da ima obrazloženu ocenu vrednosti doprinosa u oblasti kulture u područjima kulture za koja se dodeljuje priznanje, koju daju umetnička i strukovna udruženja, ustanove kulture, te obrazovne i naučne ustanove i da je ostvario pravo na penziju.

Ispunjenost uslova za dodelu priznanja utvrđuje komisija koja razmatra dostavljene obrazložene predloge, vrši uži izbor i, u roku do 60 dana od dana isteka javnog poziva, predlaže listu kandidata za dodelu priznanja. Detalji o ovom javnom pozivu nalaze se OVDE.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio