Potpisan Sorazum o saradnji Vrhovnog javnog tužilaštva i Uprave carina

Vrhovni javni tužilac, Zagorka Dolovac i direktor Uprave carina, Branko Radujko, potpisali su u petak, 17. novembra Sporazum o saradnji, kojim se dodatno unapređuje međusobna saradnja i razmena informacija u oblasti borbe protiv korupcije, privrednog kriminala i pranja novca.

Sporazumom o saradnji definišu se modaliteti i procedure neposredne komunikacije i saradnje putem službenika za vezu i udarnih grupa, u skladu sa Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije i Akcionim planom za Poglavlje 23. Zagorka Dolovac i Branko Radujko ocenili su da Vrhovno javno tužilaštvo i Uprava carina ostvaruju odličnu saradnju, naričito u predmetima pranja novca i izrazili uverenje da će se potpisanim Sporazumom o saradnji ona još više unaprediti i razvijati, u cilju zajedničke borbe protiv korupcije, privrednog kriminala i sa njima povezanih krivičnih dela.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio