Radovi na izgradnji Crpne stanice „Jarak“ u trećoj fazi

Direktor JVP „Vode Vojvodine“, Srđan Kružević, juče 15. novembra je zajedno sa  ministarkom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Jelenom Tanasković i gradonačelnicom Sremske Mitrovice, Svetlanom Milovanović, obišao radove na izgradnji Crpne stanice „Jarak“. 

Ovi radovi pripadaju trećoj fazi radova finansiranih iz Abu Dabi fonda, a podrazumevaju između ostalog da novoizgrađena crpna stanica puni kanal svežom vodom iz reke Save, te da se ta voda kroz postojeću i novoizgrađenu kanalsku mrežu usmerava dalje uz pomoć regulacione ustave. Pored ovih, završavaju se i radovi na izgradnji podsistema Jaračka Jarčina koji podrazumevaju rekonstrukciju kanala Jaračka Jarčina i Galovača. Sve ovo predstavlja početnu fazu u daljem razvoju sistema za navodnjavanje Srema. Zato je, u nastavku, potrebno izgraditi i novi kanal koji će spojiti Jaračku Jarčinu i sistem Galovača – Vranj, kada će se moći navodnjavati 20.000 hektara zemljišta.

Direktor Kružević je istakao da su izgradnja crpne stanice i regulacione ustave među najvažnijim projektima koji se trenutno rade u Vojvodini. On je kao fascinantan podatak istakao činjenicu da će buduća crpna stanica imati kapacitet od čak 12 m3/s i da će se već sledeće godine na području Sremske Mitrovice, Rume i Pećinaca moći navodnjavati oko 10.000 hektara zemljišta.

Izgradnja crpne stanice, „Jarak“ sa regulacionom ustavom i rekonstrukcija podsistema Jaračka Jarčina vredni su oko 8 miliona evra, rekao je Kružević i najavio nastavak radova na projektima za navodnjavanje Srema, u okviru kojih će veštačka jezera Borkovac i Pavlovci postati akumulacije.

Ministarka Tanasković je izjavila da će ovi projekti ozbiljno podići nivo poljoprivredne proizvodnje na ovom području, uz podsećanje da će se u projekte navodnjavanja u Sremu ukupno uložiti oko 100 miliona evra, što bi do 2027. godine trebalo da omogući navodnjavanje na više od 100.000 hektara. Gradonačelnica Sremske Mitrovice još jednom je podvukla značaj ovih radova za sremsku poljoprivredu i zahvalila se direktoru JVP „Vode Vojvodine“ i ministarki poljoprivrede na podršci.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio