Škola glume i govora na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici jedna je od vodećih ustanova obrazovanja u Vojvodini kada je u pitanju edukacija kadrova pedagoške struke, trenera u sportu, nutricionista-dijetetičara i strukovnih medicinskih sestara, a od novembra je ova škola, u okviru svojih vannastavnih aktivnosti, ponudila i jedinstven i veoma popularan program obrazovanja za decu koja žele da steknu znanja i iskustva na polju glume i govora.

Škola glume i govora“ pri Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici namenjena je deci uzrasta od četiri od 11 godina. „Formirali smo dve grupe, u skladu sa uzrasnim sposobnostima, u jednoj su deca od četiri do sedam godina, a u drugoj, starijoj su deca od sedam do 11 godina. Urađena su dva programa kako bismo podstakli decu na više stvari, cilj nam je bio da se škola bavi, ne samo glumom već svim aspektima govornog razvoja koji prati jedno dete. Time ćemo raditi na osnaživanju verbalne i neverbalne komunikacije, na podsticaju dece da komuniciraju i razgovaraju, da imaju hrabrosti za javne nastupe i da im se generalno jača samopouzdanje kroz razne govorne aktivnosti koje učljučuju i aktivnosti iz oblasti glume. Iz tog razloga se i časovi sastoje iz časova govora i časova glume i biće u skladu sa individualnim potrebama svakog deteta – kaže jedan od predavača, Ana Marković, doktor književnih i dramskih nauka, srpska filmska, pozorišna i televizijska glumica, mališanima poznata i kao glasovna glumica brojnih crtanih filmova.

Prema njenim rečima, časovi u školi odvijaju se dva puta nedeljno, četvrtkom i petkom, od 17 do 18:30 časova za mlađi uzrast, odnosno od 18:30 do 20 časova za stariji uzrast. Zamišljeno je da škola traje dve godine nakon čega dete dobija Sertifikat o završenoj školi glume i govora. Poseban kuriozitet je i činjenica da će se za polaznike škole, mlade glumačke nade, na kraju svake sezone, kao deo javnog časa, upriličiti i odgovarajuća predstava gde će deca imati priliku da iskažu svo stečeno znanje.

Pošto je reč o jedinstvenoj školi u okviru koje se razvijaju dve oblasti, časove glume i govorništva drže predavači, profesori drame i književnosti, inače zaposleni u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici. To su Ana Marković, doktor književnih i dramskih nauka, Isidora Stambolić, profesor književnosti i Emeše Mate, doktor dramskih umetnosti na mađarskom jeziku.

Imamo nameru da, kao saradnike, svakoga meseca dovodimo poznate glumce koji bi učestvovali u nastavi i pomogli nam da širimo ljubav prema glumi – napominje Marković koja dodaje da je veoma zadovoljna dosadašnjim odzivom zainteresovanih roditelja i dece.

Nismo se nadali baš ovolikom odzivu budući da smo malo kasnili sa terminima. Veoma smo zadovoljni količinom roditelja i dece koju su se javili, a i njihovim pobudama iz kojih su se javili i uključili u školu. Od strane roditelja ima raznih uglova gledanja i upisivanja dece u školu, neki upisuju decu radi poboljšanja kvaliteta govora, neki radi korigovanja raznih aspekata govora deteta i jačanje komunikacijskih sposobnosti, zatim radi prevazilaženja introvertnosti deteta, jačanja samopouzdanja ili oslobađanja treme od javnih nastupa. Postoje i oni koji žele da se sa decom najviše radi na glumi i razvijanju tog talenta. Pokušali smo da povežemo pedagoški i dramski deo kako bi se dete moglo celokupno oblikovati i izraziti na tim poljima, naš rad ćemo usklađivati prema individualnim potrebama dece – poručuje Ana Marković.

Po mišljenju naše sagovornice, fond reči kod dece, iz godine u godinu ima trend opadanja, i to rapidan, pa iz tog razloga škola glume i govora može biti odličan alat za prevazilaženje ovog aktuelnog problema.

U govoru dece počela sam da prepoznajem samo imenice i glagole, minimalan fond reči koji pokušavaju da zamene rečima engleskog jezika ili rečima iz svakodnevnog žargona. Deca kao da se osećaju sigurno u svetu žargona, ukoliko im se uvede neka nova, nepoznata reč, govor se doživljava kao neprijatelj i nestaje volja za povećanjem fonda reči koji je oslabljen tišinom ekrana telefona koji se iz ruke ne ispušta – zaključuje Ana Marković, doktor književnih i dramskih nauka, ostvarena srpska glumica koja je od novembra, uz pomoć svojih kolega i škole za glumu i govor pri Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, ambiciozno krenula u boj za lepši govor, besedništvo i umetničko prikazivanje ličnosti.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio